Polski
English
Deutch
Über Uns  #  Produkte  #  Neues  #  Kontakt   
 #  Ganzjährige Zeltkapseln
 #  Markisen
 #  Zelthallen
 #  Überdachungen
 #  Rolladen
 #  Jalousien
 #  Netzjalousien Gegen Insekten
 #  Rolladen
 #  Organisation von Veranstaltungen
 #  Elemente & Teilen

 DotacjePiotr Potocki POROLET realizuje projekt pn. "Budowa i wyposażenie nowej hali podstawą wdrożenia innowacyjnej technologii w firmie POROLET Piotr Potocki,
który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi Priorytetowej 1 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego
na lata 2007-2013, Działanie 1.2 Rozwiązania innowacyjne w MŚP

Umowę o dofinansowanie projektu nr UDA-RPPM.01.02.00-00-092/12-00 podpisano w dniu 21.12.2012 r.

Termin realizacji projektu: 01.01.2013 - 31.07.2014 r.

UE partly cover expences  
Über Uns  #  Produkte  #  Neues  #  Kontakt 
namioty, hale namiotowe, markizy