Polski
English
Deutch
About Us  #  Products  #  What's new  #  Contact   
 #  Capsule
 #  Fasadowe
 #  Awnings
 #  Tents
 #  Pavilions
 #  Roller Blinds
 #  Blinds
 #  Insect Screens
 #  Roller Shutters
 #  Show organization
 #  Elements

 DotacjePiotr Potocki POROLET realizuje projekt pn. "Budowa i wyposażenie nowej hali podstawą wdrożenia innowacyjnej technologii w firmie POROLET Piotr Potocki,
który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi Priorytetowej 1 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego
na lata 2007-2013, Działanie 1.2 Rozwiązania innowacyjne w MŚP

Umowę o dofinansowanie projektu nr UDA-RPPM.01.02.00-00-092/12-00 podpisano w dniu 21.12.2012 r.

Termin realizacji projektu: 01.01.2013 - 31.07.2014 r.

UE partly cover expences  
About Us  #  Products  #  What's new  #  Contact 
namioty, hale namiotowe, markizy