keyhealthplans.com
Polski
English
Deutch
O firmie  #  Produkty  #  Dotacje  #  Kontakt   
 #  Kapsuła całoroczna
 #  Żaluzje fasadowe
 #  Markizy
 #  Hale namiotowe
 #  Zadaszenia
 #  Rolety
 #  Żaluzje
 #  Siatki przeciw insektom
 #  Rolety zabezpieczające
 #  Organizacja imprez
 #  Elementy

 DotacjePiotr Potocki POROLET realizuje projekt pn. "Budowa i wyposażenie nowej hali podstawą wdrożenia innowacyjnej technologii w firmie POROLET Piotr Potocki,
który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi Priorytetowej 1 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego
na lata 2007-2013, Działanie 1.2 Rozwiązania innowacyjne w MŚP

Umowę o dofinansowanie projektu nr UDA-RPPM.01.02.00-00-092/12-00 podpisano w dniu 21.12.2012 r.

Termin realizacji projektu: 01.01.2013 - 31.07.2014 r.

Dofinansowano z funduszy UE  
O firmie  #  Produkty  #  Dotacje  #  Kontakt 
namioty, hale namiotowe, markizy